Логистика

Внос

Ние ръководим плавно и безупречно операциите по вноса, базирайки се на 27-годишния си опит, обхващащ както страните от ЕС, така и страните, които не са членки на ЕС; както за хранителни, така и за нехранителни продукти.

Складова дейност

Това е същността на нашите логистични операции. Складът ни е разположен в София, на площ от 3000 кв. м. и с капацитет 4000 палета. Всички поръчки се обработват и изпращат през този централен пункт.

Операциите се поддържат от ERP система и от системата за Складово управление Mantis.

Обработване

Поръчките постъпват онлайн чрез ръчни устройства за продажби.

Обработката им се извършва ефективно с помощта на софтуера Mantis и ръчните устройства на складовите работници. Всички поръчки се събират и изпращат от Централния склад в София. За по-малките клиенти на традиционната търговия Interfoods доставя също врата до врата.

Продажби:

Поръчки

Всички поръчки се изпълняват в рамките на 24-48 часа за цялата страна и за всички клиенти. Транспортът се осъществява от нашите камиони, допълнени от куриерски партньори. В Interfoods ние не работим с подизпълнители, като всички поръчки и доставки се контролират и изпълняват от нашите висококвалифицирани екипи.

Обслужване на клиенти

Редовният директен контакт между нашите професионалисти и клиентите създава гладка взаимоотношения, подпомогнати от отлична логистика. Всички поръчки се изпращат по електронен път и се изпълняват в рамките на 24 – 48 часа от получаването им. Нашата гъвкава политика дава възможност за доставяне на артикули Врата до врата. Това позволява много По-дълбока дистрибуция дори в малките обекти на Традиционната търговия.

Мърчандайзинг

Нашите 22 обучени мърчандайзери са в магазините на нашите клиенти всеки ден, изпълнявайки специфични програми за брандовете ни в цялата страна. Мърчандайзингът е функция от ключово значение за добрите продажби, и директното управление на тази дейност ни осигурява възможно най-добрите резултати.

Пазарна информация

Бързото вземане на търговски решения е жизненоважно в конкурентния свят на бързооборотните стоки. Ежедневното докладване за работата на конкуренцията осигурява основата за правилните действия или реакции. То е и важен източник на информация за нашите ръководители, който им позволяват да са непрекъснато в крак с българския пазар.

Маркетинг

Бранд планиране и бюджет

В сътрудничество с нашите партньори-доставчици, Бранд мениджмънт екипът отговаря за разработването на динамични планове, насочени както към потребителите, така и към различните канали за търговия на дребно. Целевите планове, основаващи се на съгласувана бранд стратегия, в комбинация с блестящо изпълнение, жънат търсените резултати за укрепване на брандовете, месец след месец.

Потребителски и търговски маркетинг

На един претрупан и конкурентен пазар винаги е предизвикателство да привлечеш вниманието на потребителя и купувача чрез медиите или в магазините. Това е предизвикателството, което нашите екипи по Маркетинг и мърчандайзинг поемат всеки ден! Иновативните предложения и действия, и атрактивното изпълнение са онова, което нашият маркетингов екип владее най-добре.

Проучване на потребителите и пазарни проучвания

Навиците на потребителите и купувачите, рекламната или промоционалната ефективност, пазарните дялове, тестването на продукти и много други маркетингови инструменти се използват, когато е необходимо, за да се подпомогне ефективното планиране или наблюдение на резултатите. Нашият екип е добре запознат с тези инструменти.

Дигитални и социални медии

Маркетинговият екипът на Interfoods е много опитен и в дигиталните и социалните медии, и има не една отличена кампания! Доброто разбиране и опитът в тези сравнително нови медии са жизненоважни за достигане до днешните потребители, особено по-младите.

Презентации, Обучения, Семплинг

Добре подготвените презентации могат да бъдат решаващи за убеждаването на клиента или представянето на важна информация на различни аудитории. Нашият маркетингов екип е е професионално подготвен по този въпрос.

Обучението на промо екипи или търговски експерти за нови продукти, нови промоции и др. също е сред рутинните отговорности на маркетинг екипа.

Семплингът на наши продукти сред потребители на различни места (в магазините или други) е важна регулярна дейност, която трябва да бъде добре организирана, за да донесе очакваните ползи.