Interfoods България предлага голям набор от услуги на своите клиенти {..}
Ние поемаме цялата отговорност за качеството на продуктите пред нашите партньори. Ние организираме експедиция и доставка на стоки от всички краища на света. {...}
Като компания, посветена на марката, ние помагаме на нашите партньори, с пълен набор от маркетингови услуги. {...}
Успешното стартиране на нов продукт, който да удовлетвори желанието на потребителите е трудна задача. {...}
Добре развитата мрежа от складове и вътрешната логистика е това, което прави отличната Дистрибуция. {...}
Добрата организация и сътрудничество между всички наши служби в София и страната гарантира редовни доставки и отговаря на изискванията на най-взискателните клиенти.